Διοίκηση

Διοίκηση

Πρόεδρος  Ντάνος Αναστάσιος
Ανάπλ. Πρόεδρος    Μοίρα Πολυξένη
Διευθυνής Τομέα Μαθημάτων Διοίκησης, Νομικών και Marketing
 Στράνης Δημήτριος
Αν. Διευθυντής Τομέα Μαθημάτων Διοίκησης, Νομικών και Marketing
 Ντάνος Αναστάσιος
Διευθυντής Τομέα Τουριστικών και Οικονομικών Μαθημάτων Μοίρα Πολυξένη
Αν. Διευθυντής Τομέα Τουριστικών και Οικονομικών Μαθημάτων  Καλαντώνης Πέτρος
Διευθυντής Τομέα Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων  Χαλικιάς Μιλτιάδης
Αν. Διευθυντής Τομέα Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων

Log In

Create an account