ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Πρόγραμμα Σπουδών: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Μικροοικονομική Αρχές Χρηματοοικονομική Λογιστικής Ιδιωτικό Δίκαιο Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη Αρχές Τουρισμού Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Μακροοικονομική Δημόσιο Δίκαιο Εισαγωγή στην Πληροφορική &…

Read more...

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Σπουδών: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Μικροοικονομική Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Ιδιωτικό Δίκαιο Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη Αγγλική Επιχειρησιακή Ορολογία Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Μακροοικονομική Δημόσιο Δίκαιο Εισαγωγή στην Πληροφορική &…

Read more...

Log In

Create an account