Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (ΔΕ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (ΔΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του τμήματος της Δευτέρας 9.00-12.00 καλούνται να προσέλθουν για τελευταίο μάθημα την Παρασκευή 1/6/2018 11.00-14.00

Μ. Χαλικιας

Log In

Create an account