Ανακοινώσεις Καθηγητών

Δημόσιες Σχέσεις

Σας ενημερώνω ότι το μάθημα Δημόσιες Σχέσεις την Τετάρτη 30/05/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω συμμετοχής μου στη Συνέλευση.

 

Ο Καθηγητής

Πρ.Γιαννάς

Log In

Create an account