Ανακοινώσεις Καθηγητών

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Σας ενημερώνω ότι το μάθημα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες την Τρίτη 22/05/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω συμμετοχής μου στη Συνέλευση.

 

Ο Καθηγητής

Πρ.Γιαννάς

Log In

Create an account