Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τα μαθήματα “Διοικητική Λογιστική” και “Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων” δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 2/03/2018 και θα αναπληρωθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

 

Π.ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ

Log In

Create an account