Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Όσοι ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο πρακτικής άσκησης Α014 (τηλ 2105381359) για να διερευνηθεί η δυνατότητα να την πραγματοποιήσουν μέσω ΕΣΠΑ. Ακόμα για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κύριο Χαλικιά (mchalikias@hotmail.com).
Μ.Χαλικιας

Log In

Create an account