Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ότι οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα από Δευτέρα 15/1/2018 μέχρι Παρασκευή 19/1/2018, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ημέρα και ώρα μαθήματος Ημέρα και ώρα εξέτασης
Δευτέρα        09.00-11.00 Δευτέρα        15/1/2018 ώρα 10.00-11.00
Δευτέρα        11.00-13.00 Δευτέρα        15/1/2018 ώρα 11.00-12.00
Δευτέρα        13.00-15.00 Δευτέρα        15/1/2018 ώρα 13.00-14.00
Δευτέρα        15.00-17.00 Δευτέρα        15/1/2018 ώρα 15.00-16.00
Τρίτη              13.00-15.00 Τρίτη              16/1/2018 ώρα 13.00-15.00
Τρίτη              15.00-17.00 Τρίτη              16/1/2018 ώρα 15.00-17.00
Τρίτη              17.00-19.00 Τρίτη              16/1/2018 ώρα 17.00-19.00
Τετάρτη         15.00-17.00 Τετάρτη         17/1/2018 ώρα 15.30-16.30
Τετάρτη         17.00-19.00 Τετάρτη         17/1/2018 ώρα 17.00-18.00
Πέμπτη          13.00-15.00 Πέμπτη          18/1/2018 ώρα 14.00-15.00
Πέμπτη          15.00-17.00 Πέμπτη          18/1/2018 ώρα 15.30-16.30
Πέμπτη          17.00-19.00 Πέμπτη          18/1/2018 ώρα 17.00-18.00
Παρασκευή  09.00-11.00 Παρασκευή  19/1/2018 ώρα 10.00-11.00
Παρασκευή  11.00-13.00 Παρασκευή  19/1/2018 ώρα 11.00-12.00
Παρασκευή  13.00-15.00 Παρασκευή  19/1/2018 ώρα 14.00-15.00
Παρασκευή  15.00-17.00 Παρασκευή  19/1/2018 ώρα 15.00-16.00
Παρασκευή  17.00-19.00 Παρασκευή  19/1/2018 ώρα 16.00-17.00

 

Από το εργαστήριο

Log In

Create an account