Ανακοινώσεις Γραμματείας

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

«ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ” ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020”, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΤΟ 1ο 10ΗΜΕΡΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος (Αίθουσα Α014 – τηλ: 210 5381359 – email: praktiki3@teipir.gr)»

Log In

Create an account