Ανακοινώσεις Καθηγητών

εργαστηριακά μαθήματα «Διαχείρισης Έργων»

Τα εργαστηριακά μαθήματα «Διαχείρισης Έργων» θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα από την Τετάρτη 18-10-2017.

 

Οι εγγραφές θα συνεχιστούν έως και αύριο Παρασκευή 13-10-2017 στις ώρες που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

 

Όσοι φοιτητές θα εγγραφούν στα Τμήματα της Πέμπτης 10-12 και 12-14 πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μαθήματα θα γίνονται αντιστοίχως 11.00-13.00 και 13.00-15.00 ενώ όσοι εγγραφούν στα Τμήματα της Παρασκευής 11.00-13.00 και 13.00-15.00 πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 10.00-12.00 και 12.00-14.00 αντιστοίχως.

 

Η αλλαγή που έγινε στα Τμήματα της Πέμπτης και της Παρασκευής αφορά την ώρα έναρξης του Θεωρητικού Μαθήματος «Διαχείρισης Έργων» την Παρασκευή το οποίο ξεκινάει στις 14.00 και δεν μπορεί να συμπίπτει εκ του κανονισμού με τις ώρες διεξαγωγής των εργαστηριακών μαθημάτων.

 

Log In

Create an account