Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

 

Αιγάλεω, 26/5/2017

 

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξέταση στο εργαστήριο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι» όσων είχαν ξαναπαρακολουθήσει το εργαστήριο οπότε είχαν απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησης (για τους φοιτητές αυτούς είχε προβλεφθεί διδασκαλία Πέμπτη 9-11 στο Αμφιθέατρο 1 από τον Μ.Χαλικιά), θα γίνει Τρίτη 6/6/2017 στην Δ110 (πρώτος όροφος) με ώρα προσέλευσης 9 για το group A-K και 10 για το Λ-Ω.

 

Ακόμα οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και παρακολούθησαν το τμήμα Τρίτης 10.00 με τον κ.Χαλικιά θα έρθουν να εξεταστούν την Τρίτη 6/6/2017 στην Δ110 (πρώτος όροφος) στις 11.00.

 

Η διάρκεια εξέτασης του κάθε γκρουπ θα είναι 20 λεπτά.

 

 

Μ. Χαλικιάς

 

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξέταση στο εργαστήριο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι» για τα τμήματα με διδάσκοντα τον Ντάνο Σταμάτη, θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Δ.307 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΝΤΑΝΟΣ) ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.00  ΤΡΙΤΗ (6/6/2017) ΩΡΑ 19.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.00  ΤΡΙΤΗ (6/6/2017) ΩΡΑ 20.00
ΤΡΙΤΗ 9.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 8.30 (ΠΡΩΙ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 9.00 (ΠΡΩΙ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.00   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 10.00 (ΠΡΩΙ)

 

Παρατηρήσεις:

Το κάθε τμήμα θα χωρίζεται σε 2 γκρουπ σύμφωνα με το επώνυμο. Τα γκρουπ είναι Α-Μ (1ο Γκρουπ), Ν-Ω (2ο Γκρουπ). Η διάρκεια εξέτασης του κάθε γκρουπ ορίζεται σε 20 λεπτά. Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του εργαστηρίου 10 λεπτά νωρίτερα, για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

 

Σ. Ντάνος

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξέταση στο εργαστήριο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι» για τα τμήματα με διδάσκουσα την Λάλου Παναγιώτα, θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Δ.307 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΑΛΟΥ) ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-16:00  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (9/6/2017) ΩΡΑ 12:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00-17:00  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (9/6/2017) ΩΡΑ 13:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00-18:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 14:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-19:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00-20:00   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 19:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-16:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17:00-18:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/6/2017) ΩΡΑ 17:00

 

Π. Λάλου

Log In

Create an account