Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως ειπώθηκε στο μάθημα, την Δευτέρα 24/4/2017 το μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας γα Διοικητικά στελέχη δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μετακίνησης του διδάσκοντος στο εξωτερικό. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση ια την αναπλήρωσή του.

Μ. Χαλικιας

Log In

Create an account