Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι – ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

 

 

Οι παλαιοί σπουδαστές (από 3ο εξάμηνο και πάνω) οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο της Στατιστικής Ι στο παρελθόν και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες παρουσίες αλλά έχουν αποτύχει στην εξέταση, μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα κάθε Πέμπτη 10-11 στο αμφιθέατρο 001.

 

 

Εκ του εργαστηρίου

Log In

Create an account