Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Στο επισυνπτόμενο αρχείο αέχει γίνει η τοποθέτηση των φοιτητών από τη λίστα αναμονής σε τμήματα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Δ.307.

 

Εκ του εργαστηρίου

 

Log In

Create an account