Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

 

 

Ενημερώνονται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο «Στατιστική Επιχειρήσεων Ι» και βρίσκονται σε λίστα αναμονής, ότι θα ενταχθούν σε τμήματα από τους διδάσκοντες τα οποία θα αναρτηθούν στη σελίδα του τμήματος, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8/3/2017.

 

Οι ανωτέρω σπουδαστές αφού ενημερωθούν μέσω της νέας ανακοίνωσης για το τμήμα που έχουν ενταχθεί, θα πρέπει να προσέλθουν από τη Δευτέρα 13/3 στην αίθουσα Δ.307, για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

 

 

 

Εκ του εργαστηρίου

 

 

Log In

Create an account