Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

(ΝΤΑΝΟΣ)

 

06/02/2017

 

Οι επαναληπτικές εξετάσεις του εργαστηρίου «Στατιστική ΙI», θα πραγματοποιηθούν την ημέρα Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, στο εργαστήριο Δ.307 σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό με βάση την κατεύθυνση και το επώνυμο:

 

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Α – Θ :            10.00 – 10.30

Ι –  Ο:              10.30 – 11.00

Π– Ω:              11.00 – 11.30

 

Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Α – Μ:             12.00 – 12.30

Ν – Ω:             12.30 – 13.00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις του εργαστηρίου έχουν μόνο οι σπουδαστές που  έχουν λάβει βαθμολογία μικρότερη του 5.

 

 

Ο διδάσκων

 

Ντάνος Στ.

 

Log In

Create an account