ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κονιόρδος Μιχαήλ

email:
laertis@teipir.gr

1967 – 1973 Πρότυπο Λύκειο Αθηνών – Σχολή Μωραϊτη: Απολυτήριο Λυκείου
1973 – 1978 Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς – Τμήμα Οικονομικό: Πτυχίο Α.Β.Σ.Π.
1978 – 1979 Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι – Πάνθεον – Σορβόννη – Ινστιτούτο Σπουδών Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης: Δίπλωμα Ανωτάτων Ειδικών Σπουδών (D.E.S.S.) στην Αγροτική Ανάπτυξη
1979 – 1980 Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι- Πάνθεον – Σορβόννη – Ινστιτούτο Σπουδών Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης: Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στην Οικονομική & Κοινωνική Ανάπτυξη
1980 – 1984 Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι- Πάνθεον – Σορβόννη – Ινστιτούτο Σπουδών Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης: Διδακτορικό Δίπλωμα (DOCTORAT 3 eme CYCLE) στην Οικονομική & Κοινωνική Ανάπτυξη
1998 – 1999 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Διδασκόμενα μαθήματα: Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Τουριστική Οικονομία,
Διαπολιτισμικό Μάνατζμεντ.

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 12:00‐16:00 & Τετάρτη 13:00-15:00 (Μικροοικονομική), Τρίτη 12:00-15:00 & Τετάρτη 11:00‐13:00 (Τουριστική Οικονομία)

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 16:00‐18:00, Τετάρτη 15:00‐17:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ107

Log In

Create an account