ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σαμαντά Ειρήνη

email:
mkg.teipir@teipir.gr

Η Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Ειρήνη Σαμαντά μετά τη λήψη του βασικού της πτυχίου στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνέχισε τις σπουδές της και απέκτησε το M.Sc. in International Marketing από το  University of Paisley (UK)  ολοκληρώνοντας τις ακαδημαϊκές της σπουδές με την λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος  από το University of the West of Scotland (UK). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία e-relationships,e-marketing, Διεθνές και Παγκόσμιο  marketing και στη Μεθοδολογία ‘Ερευνας.Εχει συγγράψει τη Μονογραφία με τίτλο “The Relationship in the B2B under e-Marketing Orientation” Εκδόσεις Lambert Publishing Germany καθώς και έχει την επιστημονική επιμέλεια του Chapter Book Strategic Marketing in Fragile Economic Conditions με εκδότη την IGI Global International Publisher , USA.Έχει διδάξει στο πρόγραμμα M.Sc. in International Marketing του University of Paisley, καθώς και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων».Έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα  “Analysis of the factors affecting e-customer satisfaction”, “Internal Marketing in Banking Sector”and “Iinvestigation of expertise in education” χρηματοδοτηθέντα από τα ερευνητικά προγράμματα  Αρχιμήδης I και Αρχιμήδης II. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του ChapterBook “Marketing Strategy in Fragile Economic Conditions”  εκδόσεως IGI Publisher N.Y. USA  καθώς και co-editor  του chapter book “Knowledge Management in Engineering Projects: Issues and Implications” εκδόσεως της Apple Academic Press,Waretown, New Jersey  USA καθώς και επιστημονική υπεύθυνη των  Working Papers Series του Εργαστηρίου Marketing του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Επιστημονικού Περιοδικού Selection of Research Papers.Έχει δημοσιεύσει πλέον των 20 άρθρων σε Διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και έχει συγγράψει τρία Βιβλία.Πλέον των 20 ερευνητών έχουν αναφερθεί στο έργο της (citation).Έχει  συμμετάσχει σε   25  διεθνή   επιστημονικά συνέδρια και 15 εθνικά επιστημονικά συνέδρια.Είναι μέλος επιστημονικής επιτροπής σε περισσότερα από 10 Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια.

Διδασκόμενα μαθήματαΒιομηχανικό Marketing, Aνάλυση και Έρευνα Αγοράς, Διεθνές Marketing, Διοίκηση Πωλήσεων

Γραφείο (Αίθουσα): Δ215 1ος οροφος

Log In

Create an account