ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σπυριδάκος Αθανάσιος

email:
tspyr@teipir.gr

Αναπληρωτής καθηγητής στον Τομέα Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιά και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Πειραιά. Είναι υπεύθυνος του τομέα Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών και έχει διατελέσει Υπεύθυνος του Τομέα Συλλογής και Εκμετάλλευσης Πληροφορίας του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων. Βασικές σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Μαθηματικού, 1984). Διδακτορική διατριβή με θέμα «Ανάπτυξη ενός Έξυπνου ΑλληλεπιδραστικούΠολυκριτηριακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων» στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.Οι κύριες ερευνητικές του περιοχές είναι τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, η Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων, η Μηχανική Λογισμικού, η Στατιστική, η Επιχειρησιακή Έρευνα,  η Ανάλυση Πολυδιάστατων Δεδομένων, η Τεχνητή Νοημοσύνη,  η Ανάλυση Συστημάτων, η Συστημική Θεωρία και ο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Είναι συγγραφέας σε πάνω από 40 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία  και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συγγράψει και 2 εκπαιδευτικά βιβλία.Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. Είναι κριτής εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών. Μετέχει στηΔιατμηματική Επιτροπή Συντονισμού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» που υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά.Από το 1989 έως το 2003 πριν ενταχθεί στα μόνιμο  Ε.Π. στο ΤΕΙ Πειραιά είχε απασχοληθεί στον Ιδιωτικό Τομέα και είχε συμμετοχή και την διεύθυνση μεγάλων έργων πληροφορικής όπως είναι: η μετάβαση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου Τομέα στο Ευρώ, η ανάπτυξη του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων του Χρυσού Οδηγού, η ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ, ο λειτουργικός ανασχεδιασμός του ΙΓΜΕ, το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΥΠΕΣΔΔΑ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, κ.ά.

Διδασκόμενα μαθήματα: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Μέθοδοι, Βελτιστοποίησης, Βάσεις Δεδομένων, Επιχειρησιακή Έρευνα

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 14.00-16:00, Τετάρτη 10:00-14:00, Πέμπτη 15:00-17:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ111

Log In

Create an account