ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

e-mail:
yannis.psaromiligkos@teipir.gr

Ο Ιωάννης Ψαρομήλιγκος είναι Καθηγητής στον Τομέα Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ από τον Σεπτέμβριο του 2013. Από το 1999 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 ήταν καθηγητής στον Τομέα Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος τα τελευταία 3 χρόνια (2010-2013) και Διευθυντής του Τομέα Πληροφορικής για 2 χρόνια (2008-2010). Οι βασικές του σπουδές είναι από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο μαθηματικού, 1984). Οι μεταπτυχιακές του σπουδές περιλαμβάνουν μεταπτυχιακό στην Πληροφορική & Επιχειρησιακή Έρευνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2ετές MSc Πληροφορικής & Επιχειρησιακής Έρευνας, 1988) και Διδακτορικό από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (PhD στη Μηχανική Λογισμικού, 1992) με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Οι κύριες ερευνητικές του περιοχές είναι η Μηχανική Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης, η αξιολόγηση στην Hλεκτρονική Μάθηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση, η Ανοικτή και από Απόσταση Εκπαίδευση, η Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και ο Προγραμματισμός Πολυμέσων. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος των υπηρεσιών υποστήριξης της ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και της βιντεοσκόπησης και ζωντανής αναμετάδοσης διαλέξεων του Ιδρύματος. Είναι συγγραφέας σε πάνω από 70 εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι κριτής εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα.

Διδασκόμενα μαθήματα: Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων τα μαθήματα “Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό”, “Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν”, “Νέες Tεχνολογίες στον Tουρισμό” και στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής το μάθημα “Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό”

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 12:00-14:00, Τρίτη 12:00-14:00, Πέμπτη 17:00-18:00

Γραφείο (Αίθουσα): Β129, κτίριο Β της Σχολής ΣΤΕΦ, 1ος όροφος στον ανατολικό διάδρομο που ενώνει το Β με το Α κτίριο

Εργαστήρια (Αίθουσες): Δ109 και Δ110, κτίριο ΣΔΟ, ισόγειο.

Log In

Create an account