ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παπαγρηγορίου Αριστείδης

email:
papagreg@teipir.gr

Σπουδές:  City University of Seattle Bellevue (U.S.A.), MSc in
Project Management (αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α Τ.Α.Π.
ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση
Έργου), με βαθμό άριστα, 2007 Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1998.

Προϋπηρεσία εκπαιδευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,
Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής,
Εργαστηριακός Συνεργάτης, 1998-2005 στα μαθήματα:
«Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ»
«Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης»
«Εμπορικές Εφαρμογές»
«Σύγχρονο Γραφείο»

Ειδικές γνώσεις: MS OFFICE(εξειδίκευση στο MS Project)
– Προγράμματα Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης των
Επιχειρήσεων
– Χρήση Λογισμικού Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης
– Προγραμματιστής Η/Υ, Σχολή Επαγγελματικής
Κατάρτισης Δήμου Αιγάλεω, 1991.

Διδασκόμενα μαθήματαΔιοίκηση Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Διαχείριση Έργων (Εργ.), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Εργ.), Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδος

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 14:00‐22:00, Τρίτη 8:00‐10:00 & 15:00‐18:00, Τετάρτη 8:00‐10:00 & 15:00‐18:00

Log In

Create an account