Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Πρόγραμμα Σπουδών:

  • Α΄Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Μικροοικονομική
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Ιδιωτικό Δίκαιο
Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη
Αρχές Τουρισμού

  • Β΄Εξάμηνο

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Μακροοικονομική
Δημόσιο Δίκαιο
Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγ/μο Η/Υ
Τουριστική Πολιτική

  • Γ΄Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
Αρχές Marketing
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

  • Δ΄Εξάμηνο

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Δημόσιες Σχέσεις
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Τουριστική Εκπαίδευση
Τουριστικό Δίκαιο
Τουριστική Κοινωνιολογία

  • Ε΄Εξάμηνο

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Τουριστική Οικονομία
Τουριστική Ναυτιλία
Πολιτιστικές Επιρροές στον Τουρισμό
Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδος

  • ΣΤ΄Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού:
Βάσεις Δεδομένων
Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη
Εργασιακές Σχέσεις στον Τουρισμό
Πολιτικές Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Διαπoλιτισμικό Management

  • Z΄Εξάμηνο

Ναυτιλιακό Δίκαιο
Ξενοδοχειακή Λογιστική
Αγγλική Τουριστική Ορολογία
Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς
Ευρωπαικές Πολιτικές στον Τουρισμό

Log In

Create an account