Οδηγίες Φοιτητών

Οδηγίες Φοιτητών

     Οδηγίες για τους πρωτοετείς φοιτητές 

Αγαπητέ φοιτητή/τρια,

σε συγχαίρουμε για την επιτυχία σου και σε καλωσορίζουμε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 Φοίτηση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τετραετούς φοίτησης και ανήκει στην Ανώτατη βαθμίδα Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει επτά (7) εξάμηνα και ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης.  Προκειμένου να ανακηρυχθείτε πτυχιούχοι έχετε την υποχρέωση να παρακολουθήσετε και να εξεταστείτε επιτυχώς στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, να πραγματοποιήσετε επιτυχώς την πτυχιακή εργασία καθώς και την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα μετά το Ζ’ εξάμηνο σπουδών.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος.

 

Εξυπηρέτηση φοιτητών

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://mngdep.teipir.gr/index_1.asp υπάρχουν αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος.   Οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών (για παραλαβές εγγράφων-αιτήσεων) πραγματοποιείται αποκλειστικά στην γραμματεία (Δ320) του τμήματος κάθε Δευτέρα 11:00 – 13:00, Τετάρτη 11:00 – 13:00 και Παρασκευή 11:00 – 13:00

 Δημοσιότητα – Διαφάνεια

Το Τμήμα διατηρεί ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο όπου παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες   του Τμήματος και ιστοσελίδες του Εκπαιδευτικού Προσωπικού.  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, και τα εργαστήρια (τηλέφωνα και email επικοινωνίας) μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πρέπει ο φοιτητής  να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του τμήματος http://mngdep.teipir.gr/index_1.htmΓια οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση  μπορείτε να επικοινωνείτε αποκλειστικά στο email της γραμματείας του Τμήματος depmng@teipir.gr

 Ανανέωση εγγραφής

Ο φοιτητής πρέπει ανά εξάμηνο να κάνει ανανέωση της εγγραφής του. Η ανανέωση γίνεται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, μέσω internet στην ιστοσελίδα https://secr.teipir.gr/secr3w/connect.aspx έπειτα από ανακοίνωση με σχετικές οδηγίες από την γραμματεία του Τμήματος.

 Εγγραφές Εργαστηρίων

Για τα εργαστηριακά μαθήματα οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Internet από την ιστοσελίδα του Τμήματος μετά από σχετική ανακοίνωση της γραμματείας.  Σας ενημερώνουμε ότι στο πρώτο εξάμηνο έχετε το εργαστήριο “Αρχές  Χρηματοοικονομική Λογιστικής” για το οποίο οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μέσω Internet (από το μενού την ιστοσελίδα à Εγγραφές εργαστηρίων ).   θα ενημερωθείτε από ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα για τις ημερομηνίες που θα γίνουν οι εγγραφές.

 Κωδικός (ΠΕΚΠ)- Email

Ο  κωδικός (ΠΕΚΠ) και email επικοινωνίας της μορφής: tour/de(Αρ.Μητρώου)@teipir.gr χορηγούνται στους φοιτητές και είναι  απαραίτητοι καθ’όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι κωδικοί αποστέλλονται με sms στο κινητό που έχετε δηλώσει στη γραμματεία μαζί με οδηγίες χρήσης.

 Βιβλία

Η διαδικασία επιλογής και παραλαβής Συγγραμμάτων θα πραγματοποιείται  μέσω του Προγράμματος “Εύδοξος”.  Σχετικές οδηγίες για την διαδικασία παραλαβής συγγραμμάτων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (από το μενού εξυπηρέτηση σπουδαστών – Βιβλία).

 Έκδοση Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)

Η διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) θα πραγματοποιείται  αποκλειστικά της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ειδικού Εισιτηρίου (http://paso.minedu.gov.gr/).  Σχετικές οδηγίες για την διαδικασία παραλαβής ΠΑΣΟ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (από το μενού εξυπηρέτηση σπουδαστών – ΠΑΣΟ).

 Moodle

Όλα τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα υποστηρίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης Moodle. Για να συνδεθείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης ακολουθείστε το σύνδεσμο http://moodle.teipir.gr και κάντε σύνδεση (login) με τους κωδικούς που ήδη έχετε και χρησιμοποιείτε για άλλες υπηρεσίες όπως την ηλεκτρονική γραμματεία και τον Εύδοξο.

 Σύμβουλοι Σπουδών

Με απόφαση της Συνέλευσης κάθε Τμήματος ανατίθενται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών στα μέλη Ε.Π., με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καθοδήγηση και υποστήριξη αυτών στα Προγράμματα Σπουδών τους και ιδίως, την υποστήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόοδο και επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Από την πρώτη εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα, οι νεοεισερχόμενοι κατανέμονται στα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, χωρίς εξαιρέσεις.

Για άτομα με ειδικές ανάγκες

Το Τ.Ε.Ι  έχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα σας ενημερώσει σχετικά. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συμβουλευτικό Κέντρο το οποίο λειτουργεί στο ισόγειο του Α κτιρίου (210-5381009), στον κ.Αλεξίου Νικόλαο η κ. Κούκη Βίκτωρα.

 Διάφορες Υπηρεσίες

Τμήμα περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας το οποίο λειτουργεί στο ισόγειο του Α κτιρίου (210-5381223 και 2105381254)

Εστιατόριο  το οποίο λειτουργεί στο ισόγειο του Α κτιρίου

Βιβλιοθήκη  η οποία λειτουργεί στο ισόγειο του Α κτιρίου (2105381156)

Σπουδαστική Μέριμνα (Κάρτες Σίτισης, Εστία και Περίθαλψη) η οποία λειτουργεί στο ισόγειο του Α κτιρίου (2105381358)

Γραφείο Διασύνδεσης το οποίο λειτουργεί στο ισόγειο του Α κτιρίου (210-5381294)

Log In

Create an account