Τελετή Καθομολόγησης

Τελετή Καθομολόγησης

Τελετή Καθομολόγησης 26 Νοεμβρίου 2015

Τελετή Καθομολόγησης 19 Φεβρουαρίου 2015

Τελετή Καθομολόγησης 25 Ιουνίου 2014

Τελετή Καθομολόγησης 28 Νοεμβρίου 2013

Τελετή Καθομολόγησης 14 Μαρτίου 2013

Τελετή Καθομολόγησης 19 Ιανουαρίου 2012

Τελετή Καθομολόγησης 9 Ιουνίου 2011

Τελετή Καθομολόγησης 4 Νοεμβρίου 2010

Τελετή Καθομολόγησης 14 Οκτωβρίου 2010

Τελετή Καθομολόγησης 4 Μαρτίου 2010

Τελετή Καθομολόγησης 12 Νοεμβρίου 2009

Όσοι σπουδαστές δεν έχετε παραβρεθεί στην προγραμματισμένη τελετή καθομολόγησης σας και επιθυμείτε να παραβρεθείτε σε επόμενη τελετή παρακαλούμε να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση και να την στείλετε με email στην Γραμματεία του Τμήματος depmng@teipir.gr

Log In

Create an account