Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Να έχετε ολοκληρώσει και το 7ο εξάμηνο σπουδών.
 2. Να μην οφείλετε περισσότερα από 12 μαθήματα.
 3. Να έχετε περάσει τα μαθήματα ειδικότητας:

Μαθήματα Ειδικότητας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (παλαιού προγράμματος)

 • Επιχειρησιακή Έρευνα – 4ο εξάμηνο
 • Διοίκηση Marketing – 4ο εξάμηνο
 • Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης – 4ο εξάμηνο
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – 5ο εξάμηνο
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – 5ο εξάμηνο
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων – 6ο εξάμηνο

Μαθήματα Ειδικότητας Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (παλαιού προγράμματος)

 • Τουριστική Οικονομία– 4ο εξάμηνο
 • Τουριστική Ναυτιλία– Κρουαζιερόπλοια  4ο εξάμηνο
 • Πολιτισμικές επιρροές στον τουρισμό– 4ο εξάμηνο
 • Έρευνα Τουριστικής Αγοράς– 6ο εξάμηνο
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ– 6ο εξάμηνο
 • Αγγλική Τουριστική Ορολογία– 7ο εξάμηνο

Μαθήματα Ειδικότητας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΝΕΟΥ προγράμματος) κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης – 5ο Εξάμηνο
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – 6ο Εξάμηνο
 • Διοικητική Λογιστική – 6ο Εξάμηνο
 • Οικονομικός Σχεδιασμός – 6ο Εξάμηνο
 • Δημόσια Διοίκηση – 6ο Εξάμηνο
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων – 7ο εξάμηνο
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου – 7ο εξάμηνο
 • Διαχείριση Έργων – 7ο εξάμηνο

Μαθήματα Ειδικότητας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΝΕΟΥ προγράμματος) κατεύθυνση Marketing

 • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης – 5ο Εξάμηνο
 • Διοίκηση Πωλήσεων- 6ο Εξάμηνο
 • Διεθνλες Marketing- 6ο Εξάμηνο
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή- 6ο Εξάμηνο
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Marketing- 6ο Εξάμηνο
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων – 7ο εξάμηνο
 • Logistics- 7ο εξάμηνο
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν- 7ο εξάμηνο

Μαθήματα Ειδικότητας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΝΕΟΥ προγράμματος) κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 • Τουριστική Εκπαίδευση- 4ο Εξάμηνο
 • Τουριστικό Δίκαιο- 4ο Εξάμηνο
 • Τουριστική Κοινωνιολογία- 4ο Εξάμηνο
 • Τουριστικλη Οικονομία- 5ο Εξάμηνο
 • Τουριστική Ναυτιλία – 5ο Εξάμηνο
 • Εργασιακές Σχέσεις στον Τουρισμό- 6ο εξάμηνο
 • Ναυτιλιακό Δίκαιο- 7ο εξάμηνο
 • Ξενοδοχειακή Λογιστική- 7ο εξάμηνο

 Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

Επιλέγετε την Επιχείρηση ή την Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Επιλογή θέσης πρακτικής άσκησης μέσω του Τμήματος (βλέπετε παρακάτω – ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα – Θέσεις πρακτικής άσκησης)

Επιλογή θέσης πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (επικοινωνήστε με γραφείο ΕΣΠΑ – Γραφείο Διασύνδεσης στο ισόγειο του κτιρίου Α)

Επιλογή θέσης πρακτικής άσκησης με δική σας πρωτοβουλία

Βεβαίωση από Επιχείρηση

Η Επιχείρηση ή η Υπηρεσία σας δίνει βεβαίωση ότι σας αποδέχεται για να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση, αναγράφοντας τη θέση που θα σας απασχολήσει και να συμπληρώσει το συνημμένο έντυπο ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αίτηση στη Γραμματεία

 1. Κάνετε αίτηση στη Γραμματεία, προσκομίζοντας την παραπάνω βεβαίωση της Επιχείρησης ή Υπηρεσίας. Γίνεται έλεγχος.
 2. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας από την επιτροπή πρακτικής άσκησης, παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία: (βεβαίωση για την Επιχείρηση ή την Υπηρεσία ότι μπορείτε να κάνετε πρακτική – Τρεις συμβάσεις οι οποίες, αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από εσάς και την Επιχείρηση ή την Υπηρεσία, και μετά από το ΤΕΙ , τη μία την κρατά η Επιχείρηση, τη δεύτερη την κρατάτε εσείς και την τρίτη το ΤΕΙ).
 3. Εφόσον προσκομίσετε στη Γραμματεία τις συμβάσεις (με υπογραφές) παραλαμβάνετε το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνεστε για τον Καθηγητή που έχετε επόπτη

 ΛΗΞΗ 

Υποχρεώσεις φοιτητή κατά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης

Όταν τελειώσει η Πρακτική Άσκηση θα υποβάλλετε στον Επόπτη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος:

 1. Βεβαίωση του Εργοδότη που θα αναφέρει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης πρακτικής άσκησης και το αντικείμενο απασχόλησης (με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη).
 2. Βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ ή του εργοδότη όπου θα φαίνεται το διάστημα ασφάλισης (6 μήνες). Δεν απαιτείται για όσους κάνουν πρακτική άσκηση στο δημόσιο τομέα.
 3. Το βιβλίο της πρακτικής συμπληρωμένο για κάθε ημέρα άσκησης και υπογεγραμμένο στο τέλος της εβδομάδας από τον σπουδαστή και από τον εργοδότη (με σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας).
 4. Προσκομίζετε στον Επόπτη-Καθηγητή που έχετε τα παραπάνω δικαιολογητικά (Βεβαίωση εργοδότη-ένσημα-βιβλίο πρακτικής).

**Για οποιαδήποτε πληροφορία-διευκρίνιση υπεύθυνος είναι ο Επόπτης σας (καθηγητής) για την πρακτική άσκηση. σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερωθεί ή δεν γνωρίζετε τον επόπτη της πρακτικής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο depmng@teipir.gr

 Ανακοινώσεις

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Αίτηση

Επιτροπή Πρακτικής

Μυλωνόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Πρόεδρος επιτροπής

Κικίλια Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Μέλος επιτροπής

Σαμαντά Ειρήνη, Επ. Καθηγήτρια, Μέλος επιτροπής

Log In

Create an account