Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τους οδηγούς χρήσης (Moodle, Microsoft Dreamspark και Office 365) που παρέχονται στο site. Οι παρακάτω υπηρεσίες βρίσκονται διαθέσιμες και στο sidebar της αρχικής σελίδας.

opencourses-slide (1)

dreamspark (1)

Office365logoOrange_Web (1)

Log In

Create an account