Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

  • Ζήσος Ιωάννης 
email: gianisz@puas.gr

Διδασκόμενα μαθήματα: Βάσεις Δεδομένων

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές:  Τετάρτη 13:00-17:00, Πέμπτη 13:00- 15:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ307, Δ111

 

  • Λιβανός Νικόλαος
email: n_livanos@yahoo.gr

Διδασκόμενα μαθήματα: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 11:00-15:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ214

  • Ντάνος Σταμάτιος
email: sdanos@teipir.gr

Διδασκόμενα μαθήματαΣτατιστική Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ (Εργ.), Μεθοδολογία Έρευνας (Εργ.)

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 14:00-17:00, Παρασκευή 14:00-17:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ307

  • Ξανθόπουλος Θεόδωρος
email: xanthopoulos@puas.gr

Διδασκόμενα μαθήματα:  ΣΠΔ, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 10:00-15:00, Παρασκευή 17:00- 20:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ211

  • Σταυρόπουλος Νεκτάριος
email: nektarst@teipir.gr

Διδασκόμενα μαθήματα: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων,Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 13:00-14:00, Πέμπτη 14:00-15:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ214

  • Τσιλίκης Στέλιος 
email: steliostsilikis@puas.gr

Διδασκόμενα μαθήματα: Βάσεις Δεδομένων, ΣΠΔ

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 10:00-15:00, Παρασκευή 17:00- 20:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ305, Δ111

 

Log In

Create an account