Δήλωση Συγγραμμάτων

Δήλωση Συγγραμμάτων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ957/τεύχοςΒ/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων για το ακ. έτος 2011-2012 σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr).

Το Τμήμα μας έχει ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται στα μαθήματα του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr, για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους για τα μαθήματα που παρακολουθούν κατά το τρέχον εξάμηνο.

Οι δηλώσεις και η διανομή συγγραμμάτων πραγματοποιείτε συγκεκριμένες ημερομηνίες με σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείου Παιδείας

Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος (Δευτέρα 11:00-13:00π.μ., Τετάρτη 11:00-13:00π.μ. και Παρασκευή 11:00-13:00π.μ.)

Συγκεκριμένα:
Για την σύνδεσής σας (login) στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», με σκοπό την παροχή Υπηρεσιών σχετικά με τα Συγγράμματα, θα πρέπει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (www.eudoxus.gr) και στη σχετικό σύνδεσμο (link) για Φοιτητές, να εισάγεται τα παρακάτω στοιχεία:

1. «Όνομα Χρήστη»: προκύπτει από το πρόθεμα του Τμήματός «adm» και τον Αριθμό Μητρώου σας (π.χ. για Σπουδαστή του Τμήματος με Α.Μ. 6850, το Όνομα Χρήστη είναι: adm6850).
2. «Κωδικός Πρόσβασης»: είναι ο Προσωπικός Κωδικός Αναγνώρισης (ΡΙΝ) που θα πρέπει να έχετε ήδη παραλάβει από τη Γραμματεία του Τμήματός σας. Πρόκειται για τον ίδιο Κωδικό (PIN) που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική (μέσω WEB) Εφαρμογή Εξυπηρέτησης Σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr μπορείτε επίσης να βρείτε όλα τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση της νέας υπηρεσίας
Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr ή 801-11-13600
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα

Συγγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Log In

Create an account