Δήλωση Μαθημάτων

Δήλωση Μαθημάτων

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου και πριν την έναρξη του εξαμήνου πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων

Διαδικασία:
• Ανακοίνωση από τη Γραμματεία για ημερομηνίες εγγραφής και οδηγίες
• Πραγματοποίηση εγγραφών από φοιτητές μέσω της εφαρμογής Γραμματείες Τμημάτων: https://secr.teipir.gr/secr3w/connect2.aspx
• Έλεγχος αιτήσεων και οριστικοποίηση από γραμματεία
• Οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγχουν τις οριστικοποιημένες ηλεκτρονικές δηλώσεις από τη Γραμματεία οι οποίες μπορεί να έχουν αλλαγές

Ανακοινώσεις:
Ανακοίνωση για την ανανέωση των εγγραφών εαρινού εξαμήνου 2015-2016
Πρόγραμμα Σπουδών
Οδηγίες ηλεκτρονικής Δήλωσης
Οδηγίες Ενιαίου κωδικού πρόσβασης
• Προηγούμενες ανακοινώσεις

Log In

Create an account