Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

  • Σταυρόπουλος Νεκτάριος
email: nektarst@teipir.gr

Διδασκόμενα μαθήματα: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων,Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 09:00-11:00,Δευτέρα 11:00-13:00,Τετάρτη 09:00-11:00,Τετάρτη 11:00-13:00, Τετάρτη 14:00-16:00,Πέμπτη 15:00-17:00,Πέμπτη 17:00-19:00,Παρασκευή 9:00-11:00,Παρασκευή 11:00-13:00, Παρασκευή 13:00-15:00

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 13:00-14:00 Πέμπτη 14:00-15:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ214

  • Λιβανός Νικόλαος
email: n_livanos@yahoo.gr

Διδασκόμενα μαθήματα: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων,Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 11:00-13:00,Δευτέρα 13:00-15:00,Δευτέρα 15:00-17:00,Τρίτη 9:00-11:00,Τρίτη 11:00-13:00,Τρίτη 13:00-15:00,Τρίτη 15:00-17:00,Πέμπτη 9:00-11:00,Πέμπτη 11:00-13:00

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 11:00-15:00

Γραφείο (Αίθουσα): Δ214

  • Σαλμόν Ιωάννης
email: isalmon@teipir.gr

Διδασκόμενα μαθήματα: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (Θεωρία Λ-Ω),Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΑΠ_ΔΤΕ_Λ-Ω),Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΑΠ_ΔΕ_Λ-Ω)

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 16:00-19:00,Τετάρτη 16:00-18:00,Τετάρτη 18:00-20:00

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 16:00-19:00,Πέμπτη 15:30-17:30

Γραφείο (Αίθουσα): Δ111

Log In

Create an account